Tel 01642 965 656


Round autumn lake 55 1000 Read
Round autumn lake 55 1000 Read
Round autumn lake 55 1000 Read
Round autumn lake 55 1000 Read
Round autumn lake 55 1000 Read
Round autumn lake 55 1000 Read

Round autumn lake 55 1000 Read


Product SKU p55-70100

£139.00 £269.00 Short description

Round autumn lake 55 1000 Reed rug with 3000 picks - framed Rug Size: 70 cm * 100 cm frame size : 85 cm * 115 cm

Round autumn lake 55

1000 Reed rug with 3000 picks - framed

Rug Size: 70 cm * 100 cm

frame size : 85 cm * 115 cm